Informatie

March of the Living is een educatieve groepsreis over de Holocaust voor jongeren. In Polen worden onder andere kampen, musea en monumenten bezocht. De reis is bedoeld voor jongeren en studenten met een Joodse achtergrond tussen de 18 en 30 jaar en zal plaatsvinden van vrijdag 17 april - woensdag 22 april 2020. De aanmelding verloopt via het aanmeldformulier op deze site. De centrale dag van de reis is Yom Hashoah, de herdenkingsdag van de Tweede Wereldoorlog. Op deze dag wordt de March of the Living gelopen in Auschwitz. Jaarlijks lopen meer dan 8000 deelnemers van over de hele wereld deze March als symbool van overleving en vooral om een 'statement' te maken dat de Shoah nooit meer mag gebeuren. 

Sinds 2009 loopt elk jaar ook een Nederlandse delegatie mee in de March of the Living. Stichting Denk en Herdenk organiseert deze deelname en is de officiële vertegenwoordiger van March of the Living in Nederland. 

In 1941 bevolen de Duitse bezetters alle Joden uit de stad Tykocin zich te verzamelen op het marktplein. Vervolgens werden de tussen de 1.400 en 1.700 mensen naar het Lopuchowo geleid en daar in kuilen geëxecuteerd. Op de plek van de executiekuilen in het Lopuchowo bos is nu een gedenkplaats.
Treblinka was een van de Nazi vernietigingskampen in Polen. Het kamp bestond uit Treblinka I en Treblinka II. Treblinka I was van 1941 tot 1944 een werkkamp en Treblinka II was een vernietigingskamp waar tussen 1942 en 1943 ongeveer 900.000 mensen werden vermoord, voornamelijk Joden afkomstig uit Polen.
Warschau was voor de Holocaust het centrum van het Joodse leven in Polen. Alleen de stad New York had een grotere Joodse gemeenschap. In Warschau woonden ongeveer 400.000 Joden, 30% van de populatie van de stad. Tijdens de March of the Living worden verschillende plekken in Warschau bezocht.
Majdanek (nabij Lublin) was zowel een werkkamp als een vernietigingskamp waar 79.000 mensen zijn gedood. Het is een van de best bewaarde concentratiekampen. Hekwerk, wachttorens, barakken, gaskamers en crematieovens zijn bewaard gebleven en geven een beeld van de situatie tijdens de Holocaust.
Voor de Tweede Wereldoorlog leefden er 60.000 Joden in Krakau, 25% van de inwoners van de stad. De stad was een belangrijk politiek en cultureel centrum voor de Joden in Polen. Het getto, de apotheek van Pankiewicz en de fabriek van Schindler zijn bekende plekken in Krakau.
Auschwitz is de naam van een netwerk van ruim 40 werk- en vernietigingskampen. De drie grootste kampen waren: Auschwitz I, Auschwitz-Birkenau en Auschwitz-Monowitz. Auschwitz was het grootste concentratiekamp in de Holocaust. In totaal kwamen er 1,1 miljoen mensen om.

De deelname aan de March of the Living in Auschwitz is onderdeel van een zesdaagse groepsreis naar Polen. Tijdens de reis worden concentratie kampen, monumenten, voormalige getto’s, oude Joodse wijken, synagogen en begraafplaatsen bezocht. Dit programma wordt in groepsverband (met zo’n 30 Nederlandse deelnemers) uitgevoerd. Aan het einde van de reis komen groepen vanuit de hele wereld bijeen om in Aushwitz de March of the Living gezamelijk te lopen.

De reis naar Polen wordt begeleid door een ervaren gids en is compleet verzorgd inclusief vervoer, hotels en koosjer eten. Tijdens de reis wordt de groep tevens vergezeld door een beveiliger en een maatschappelijk werker van Joods Maatschappelijk Werk (JMW). 

Voorafgaand aan de reis komen de deelnemers bijeen om kennis te maken en de reis inhoudelijk voor te bereiden. Ook na de reis is er een bijeenkomst, bedoeld om te praten over de belevenissen en ervaringen van de deelnemers gedurende de reis. Bij deze bijeenkomsten zal de maatschappelijk werker ook aanwezig zijn.

De missie van de March of the Living is om de jongere generaties bewust te maken van een van de belangrijkste gebeurtenissen van de geschiedenis, namelijk de Shoah – de zes miljoen Joden die zijn vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

MOTL streeft er tevens naar om de deelnemers onvergetelijke herinneringen te bezorgen welke de band met het Jodendom, Israël en het Joodse volk kunnen versterken. Deelnemers die deze 'March' lopen kunnen anderen over de Shoah vertellen en vechten tegen hen die deze gebeurtenissen tot op de dag van vandaag ontkennen. 

MOTL heeft nog een doel, namelijk bewijzen dat er in Nederland een bloeiende Joodse gemeenschap is!